Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI


Informacja dla Rodziców

Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2020/2021

Warunki ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej na rok 2020/2021


PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze


Więcej…

 


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 1 września 2020 r.:


- kl. 0 - I   godz.   10.30 rozpoczęcie wspólne i spotkania z wychowawcami,
- kl. II - V  godz.    8.30  rozpoczęcie wspólne i spotkania z wychowawcami,
- kl. VI - VIII godz. 8.30  spotkania z wychowawcami i rozpoczęcie wspólne.

Od  1 września 2020 r. zostaje uruchomione dowożenie uczniów.
Uczniów korzystających z dowozu obowiązują podczas przejazdu maseczki ochronne.ROK SZKOLNY 2019/2020


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twarowskiego w Dębowej Górze informuje, że w dniu 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które podejmą w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia w oddziale przedszkolnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twarowskiego w Dębowej Górze informuje, że w dniu 27.08.2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci, które podejmą w roku szkolnym 2020/2021 naukę w klasie pierwszej.


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W dniu 26.06.2020 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze uroczyście zakończyli rok szkolny 2019/2020. Zakończenie roku szkolnego było tym razem zupełnie inne niż w minionych latach. Spotykaliśmy się w małych grupach klasowych. Pomimo to udało nam się, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zasad bezpieczeństwa, zrealizować to, co składa się na tę uroczystość. Uczniowie otrzymali świadectwa, wyróżnienia i nagrody zakupione przez Radę Rodziców. Mieli też możliwość podziękowania nauczycielom i wychowawcom. Rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy gratulacyjne, a tym najbardziej zaangażowanym w życie Szkoły podziękowano za współpracę. Cała społeczności szkolna, reprezentowana przez klasę 7, pożegnała klasę 8. Klasa 8 z wielkim wzruszeniem i poczuciem dumy przekazała Sztandar Szkoły młodszym koleżankom i kolegom oraz złożyła ślubowanie zapewniając, że zachowa w pamięci dobre imię Szkoły. Uczniowie otrzymali też wiele nagród i dyplomów za udział w szkolnych, gminnych i ogólnopolskich konkursach. Odebrali między innymi nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Skierniewice za udział w konkursach zorganizowanych w ramach akcji profilaktyczno – edukacyjnej „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy" oraz nagrody książkowe ufundowane przez Bibliotekę Gminną w ramach konkursu: "Laurka dla Jana Pawła II".

Więcej…

Więcej…

Więcej…


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) odbędą się uroczystości zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla dzieci i uczniów poszczególnych klas:

- godz. 9.00 - kl. 0 i I,

- godz. 10.00 - kl. II- IV,

- godz. 11.00 - kl. VI,

- godz. 12.00 - k. V,

- godz. 13.00 - kl. VII - VIII.

Wszystkich uczestników uroczystości obowiązują maseczki ochronne.

W wejściu głównym do budynku szkoły będą przyjmowane podręczniki i książki wypożyczone z biblioteki (zapakowane w torbę foliową z dołączoną kartką z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy).
WAKACJE


DZIEŃ PATRONA

    24.06.2020 r. w dniu imienin ks. Jan Twardowskiego, Patrona naszej Szkoły, cała społeczność szkolna włączy się w uroczyste obchody tego dnia.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W BIEGU ŻAKA 2020

(chętni uczniowie przychodzą pod opieką opiekuna!)

BIEG ŻAKA 2020

21.06.2020 godz 16.00

Stadion gminny w Godzianowie

Program minutowy ...

1. Przedszkole i klasa I - II dziew i chłop godz 16.00

2. Klasa III - IV dziew i chłop godz 16.35

3. Klasa V - VI dziew i chłop godz 17.05

4. Klasa VII - VIII dziew i chłop godz 17.40

5.Szkoły średnie dziew i chłop godz 18.05

6.Open kobiety i mężczyźni godz 18. 25

   Po każdym biegu nastąpi wręczanie medali i pamiątkowych dyplomów. Klub UKS ,,ŻAK '' Godzianów zwraca się z prośbą o dopilnowanie, aby każdy z opiekunów i uczestników posiadał maseczki i rękawiczki. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu na obiekcie może przebywać 25% wszystkich kibicow .

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1485151668359550&id=558436337697759Więcej…Informacje dotyczące prowadzonych zajęć
w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze
w dniach 25 maja - 26 czerwca 2020 r.:


- oddział przedszkolny - zajęcia stacjonarne zawieszone do 26 czerwca 2020 r. , kontynuacja zajęć prowadzonych zdalnie,

- klasy I-III - zajęcia stacjonarne zawieszone do 26 czerwca 2020 r. , kontynuacja zajęć prowadzonych zdalnie; zgodnie z wolą rodziców nie są prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

- klasy IV-VIII - zajęcia stacjonarne zawieszone do 26 czerwca 2020 r. , kontynuacja zajęć prowadzonych zdalnie;

od 25 maja 2020 r. w klasie VIII prowadzone są konsultacje z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki zgodnie z przyjętym harmonogramem w formie zdalnej; lekcje on-line

od 1 czerwca 2020 r. w klasach I-VIII prowadzone będą konsultacje ze wszystkich zajęć edukacyjnych w formie zdalnej.

A. Gołębieska – Wesołowska

poniedziałek

wtorek

8.10 – 8.55 (kl. 5, 6, 7, 8)

9.00 - 10.00  (kl. 1)

A. Skorupińska

poniedziałek

13.35 – 14.20

J. Podkoń

poniedziałek

14.25 – 15.10

E. Pejska

wtorek

8.10 – 8.55 (kl. 4, 5, 6)

9.55 – 10.40 (kl. 7, 8)

E. Brzezińska

wtorek

czwartek

12.45 – 13.30 (kl. 8)

14.00 – 14.45 (kl.1-7)

Z. Dziemdziela

wtorek

13.35 – 14.20

J. Świderek

wtorek

14.15 – 15.00

S. Szczepaniak

środa

8.10 – 8.55 (kl.4, 7)

9.00 – 9.45 (kl. 8)

D. Mozga

środa

9.55 – 10.40 (kl. 4)

10.45 - 11.30 (kl.3)

P. Koźbiał

środa

11.45 – 12.30 (kl. 7, 8 )

13.35 – 14.20 (kl. 4, 6)

M. Zawadzka

środa

12.15 - 13.00 (kl. 2)

13.35 – 14.20 (kl. 5)

14.25 – 15.10 (kl. 6)

P. Sas

środa

15.30 – 16.15

M. Stefańska – Żałoba

czwartek

piątek

9.55 – 10.40 (kl. 8)

8.10 – 8.55 (kl. 4, 7)

B. Paczkowska

czwartek

10.45 – 11.30

E. Wasiak

czwartek

11.45 – 12.30

I. Koziarska

czwartek

14.50 – 15. 35

A. Czarnota

piątek

13.35 – 14.20


FILM PODBIJA SERCA INTERNAUTÓW!

     Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze przygotowali film

promujący zdrowy, aktywny styl życia podczas kwarantanny "Jesteśmy aktywni". Już 3 dni od daty

premiery na internetowej stronie gminy Skierniewice osiągnął rekordową liczbę
2,5 tysiąca wyświetleń, która stale rośnie!

WIELKIE BRAWA DLA DZIECIAKÓW, KTÓRZY Z OGROMNĄ CHĘCIĄ NADSYŁALI SWOJE PRACE ORAZ

RODZICÓW, KTÓRZY DZIELNIE WSPIERALI SWOJE POCIECHY!

Więcej…


NOWE ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ SKS!

1. Zajęcia tylko na otwartych obiektach.

2. Ograniczenie liczby uczestników 22+4

3. Dezynfekcja rąk przed i po zajęciach (szkoła zapewnia płyn).

4. Dezynfekcja sprzętu po ćwiczących.

5. Bezpieczny odstęp podczas zajęć.

6. Zakaz korzystania z szatni.

7. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą SAMODZIELNIE przyjść na zajęcia

8. Do momentu wejścia na obiekt sportowy obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

Więcej…

Więcej…

Więcej…


Więcej…

UWAGA! UWAGA!

Od poniedziałku 11.05.2020 rusza SKS na boisku szkolnym. Uczniowie, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach proszeni są o kontakt z panem P. Sas.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii COVID-19, organizacja zajęć prowadzonych w ramach programu SKS musi uwzględniać wszelkie zalecenia i instrukcje wydawane przez uprawnione w tym zakresie organy.

Pamiętajmy o przestrzeganiu wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa !

1. Zajęcia tylko na otwartych obiektach.

2. Ograniczenie liczby uczestników 6+1.

3. Dezynfekcja rąk przed i po zajęciach (szkoła zapewnia płyn).

4. Dezynfekcja sprzętu po ćwiczących.

5. Bezpieczny odstęp podczas zajęć.

6. Zakaz korzystania z szatni.

7. Uczestnicy poniżej 13 roku życia przychodzą na zajęcia pod opieką osoby dorosłej.

8. Do momentu wejścia na obiekt sportowy obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

WSZYSTKIE ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ TAK, ABY NIE KOLIDOWAŁY Z ZAJĘCIAMI ON-LINE

Do zobaczenia na zajęciach.

Więcej…


ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Zarządzenie nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze w sprawie zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym


 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW

    W środę 29 kwietnia 2020 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów, które odbyły się w ramach akcji profilaktyczno – edukacyjnej pod patronatem Wójta Gminy Skierniewice „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy", zorganizowanego na terenie naszej gminy. Celem akcji było przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, propagowanie wśród dzieci i ich rodzin postaw prozdrowotnych oraz budowanie więzi emocjonalnej z rodziną. Na konkursy wpłynęło łącznie 49 prac dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół z terenu Gminy Skierniewice. Dzieci i ich rodzice wykazali się dużą kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu przepięknych dzieł – plakatów, maseczek i filmików.


Komisja w składzie:

Pani Barbara Śledź – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze,

Pani Marzena Przygodzińska –Starszy Kustosz w Filii Bibliotecznej w Sierakowicach Prawych

i Pani Elżbieta Zdun – Starszy kustosz w Filii Bibliotecznej w Żelaznej.


Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każda z prac była wyjątkowa i niepowtarzalna.


W konkursie Plakat z przesłaniem „Maseczkę wkładamy, bo o zdrowie dbamy" zwyciężyli:


w grupie wiekowej przedszkola i oddziały przedszkolne

Natalia Domiza, Przedszkole Niepubliczne „Kraina Uśmiechu" w Mokrej Lewej;


w grupie wiekowej klas I – III 

I miejsce Helena Wesołowska,

II miejsce Adrian Rosiński,

III miejsce Jan Remiszewski – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze,

wyróżnienie Karol Borkowski ze Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej;


w grupie wiekowej klas IV – VI:

I miejsce Wiktoria Dyśko, Szkoła Podstawowa w Miedniewicach,

II miejsce Natan Jarek,

III miejsce Kajetan Jarek ze Szkoły Podstawowej w Sierakowicach Prawych,

wyróżnienie Aleksandra Morawska ze Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze;


w grupie wiekowej VII –VIII 

Julia Rudzka ze Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze.


W konkursie Zaprojektuj i uszyj maseczkę ochronną zwycięzcami zostali:


w grupie wiekowej przedszkola i oddziały przedszkolne

Natalia Jastrzębska z oddziału przedszkolnego w Dębowej Górze;


w grupie wiekowej klas I-III:

I miejsce Artur Łukasiewicz, Szkoła Podstawowa

w Sierakowicach Prawych,

II miejsce – Jakub Domiza, Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej;

Wyróżnienie - Karol Borkowski i Fabian Borkowski, Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej;


w grupie wiekowej klas IV – VI:

I miejsce – Kajetan Jarek, Szkoła Podstawowa

w Sierakowicach Prawych,

II miejsce – Kornel Krupa, Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze;

III miejsce – Gabriela Milczarek, Szkoła Podstawowa w Żelaznej, wyróżnienie – Agnieszka Reczulska, Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej;


w grupie wiekowej klas VII-VIII:

I miejsce – Paulina Kowalska,

II miejsce – Aleksandra Szymańska,

III miejsce – Zuzanna Muskała ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach.


W konkursie na Filmik „Szyję swoją maseczkę ochronną" nagrodzeni zostali:

w kategorii klas IV-VI

Maciej Pejski ze Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze;

w grupie wiekowej klas VII-VIII

Szymon Pejski, Szkoła Podstawowa w Dębowej Górze.

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Skierniewice.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w akcji.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Więcej…

 Więcej… 

Więcej… 

Więcej…


AKTYWNA SZKOŁA

   Zapraszamy Serdecznie Całą Społeczność Szkoły Podstawowej w Dębowej Górze do włączenia się w akcję Aktywna Szkoła w Dębowej Górze.

Prosimy o przesyłanie krótkich filmików lub zdjęć z ulubionych aktywności fizycznych uczniów w wolnym czasie.

Z zebranego materiału powstanie film promujący zdrowy, aktywny styl życia, który zamieszczony zostanie na internetowej stronie szkoły oraz gminy.

Prace przesyłamy do 10.05.2020 na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…


MAJ

    Przed nami kolejny miesiąc pozostawania w domu, kiedy nie spotykamy się z koleżankami i kolegami, swoimi wychowawcami i ulubionymi nauczycielami. Jest to też miesiąc szczególny dla wszystkich Polaków. W maju obchodzimy ważne święta narodowe:
1 maja - Święto Pracy,
2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i
3maja - Święto Konstytucji 3 Maja.
I choć obchodziliśmy je w szczególny sposób – razem, a jednak osobno to pamiętaliśmy i uczciliśmy te święta.

Więcej…


DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

    W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich uczniowie klasy VII zaprojektowali zakładki do książek, na których umieścili cytaty, przysłowia, aforyzmy dotyczące czytania. Włączyli się także do zavbawy "Okładki, jak żywe". Zadaniem uczniów było wykonanie "żywej" okładki książki, czyli zdjęcia jak najbardziej podobnego do oryginalnej okładki. Tym samym zachęcali do czytania. Natomiast uczniowie klasy VIII napisali recenzje wybranych przez siebie książek.

Gratulujemy pomysłów, gratulujemy realizacji.

Więcej… Więcej…

Więcej…


DZIEŃ ZIEMI

Więcej…


REGULAMIN KONKURSU

Więcej…


Więcej…


Więcej…


UWAGA!

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA


Szanowni Państwo.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nie jest to czas wolny ani dla nauczycieli, jak również dla uczniów. Nowe regulacje prawne, obowiązujace od 25.03.2020 r., określają zasady pracy nauczycieli z uczniami - prowadzenia kształcenia na odległość. W tym czasie realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich zajęć edukacyjnych. Monitorowana i sprawdzana jest wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Apeluję do Państwa, aby wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach on-line, przygotowywali się na bieżąco do zajęć i odrabiali zadane prace domowe. To ich obowiązek. Proszę o stały kontakt uczniów ze swoimi wychowawcami i nauczycielami.

Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

           Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i współpracę.

Z poważaniem

Paweł Koźbiał

dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dębowej GórzeWięcej…

Lista kandydatów do klasy I
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego
na rok szkolny 2020/2021:

 

1. Przybylska Klaudia Kinga   

2. Rusinowska Hanna

3. Stasiak Zuzanna

4. Zawadzki Julian

 

Na liście kandydatów przyjętych nie zostali umieszczeni kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy, złożyli karty zgłoszenia
(kandydaci ci są przyjmowani z urzędu).


Lista kandydatów do oddziału przedszkolnego (klasa 0)
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego prowadzonego
na rok szkolny 2020/2021:

 

1. Chrobot Antoni

2. Dyszkowski Gabriel

3. Jędrusińska Julia

4. Lesiak Joanna Mar

5. Paluszak Karolina

6. Żanowski Szymon

 

Na liście kandydatów przyjętych nie zostali umieszczeni kandydaci, którzy złożyli deklaracje kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym
(kandydaci ci są przyjmowani z urzędu).

Oferta edukacyjna rok szkolny 2020/2021

Więcej…

Dokumenty do pobrania:

KLASA 1

Zgłoszenie kandydata do klasy I

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu do klasy I

Oświadczenie o wspieraniu przez krewnego rodzica w opiece nad dzieckiem

Oświadczenie absolwenta

Oddział przedszkolny

Deklaracja kontynuacji edukacji w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności rodzinnej kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Więcej…

Prosimy o przekazanie 1 % podatku

na rzecz naszej szkoły

Szanowni Rodzice Dzieci i Uczniów Szkoły Podstawowej

im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Rada Rodziców i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze, w trosce o skuteczną pomoc uczniom i dzieciom naszej placówki zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% należnego podatku za 2019 rok na zakup zestawów komputerowych i  sprzętu multimedialnego, które pozwolą na uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć edukacyjnych.

Aby środki mogły być wykorzystane na potrzeby naszej szkoły, prosimy o wpisanie w zeznaniu podatkowym:

KRS: 0000564708 

i koniecznie podanie w celu szczegółowym ID Szkoły: 000135

  

Przewodnicząca Rady Rodziców                                    Dyrektor Szkoły

Małgorzata Czubińska                                              Paweł Koźbiał

Więcej…


ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY:)

Więcej…


ZABAWA KARNAWAŁOWA

Więcej…


 WIECZÓR FILMOWY

Więcej…JASEŁKA 2019

     Czy ludzie jeszcze wiedzą, co to jest Boże Narodzenie? To pytanie było tematem przewodnim tegorocznych Jasełek w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze. Na scenie zagościł pan policjant, lekarz, pan wójt, murarz, taksówkarz oraz nauczycielka z gromadką niesfornych uczniów. Wszyscy oni musieli się oderwać od swoich codziennych spraw i poszukać prawdziwego sensu Świąt Bożego Narodzenia. Stało się to za sprawą zwiastujących Dobrą Nowinę Aniołów. Niestety w przemianie na lepsze przeszkadzał namawiający do złego diabełek. Na koniec dzieci szczerze wyznały swoje najskrytsze marzenia:

By naszym rodzicom kochać było dane,
a wszystkie dzieciaki czuły się kochane.
By zażegnać wszystko to, co ludzi różni,
aby nasze ręce nie spotkały próżni.
By ludzie uśmiechem witali się co dzień,
strudzonym nie brakło już miejsca w gospodzie.
Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu,
a biedni, bezdomni mieli skrawek dachu.
Aby każdy głodny siadł do pełnej miski,
a w drzwi samotnego zapukał ktoś bliski.
By policja i lekarze nie mieli zajęcia,
a rodziny wyszły dobrze, nie tylko na zdjęciach.

J.Ś.

Więcej…

Więcej…

Więcej…WARSZTATY ŚWIĄTECZNE

   Jak co roku spotkaliśmy się z naszymi uczniami i ich rodzinami na warsztatach bożonarodzeniowych. W świątecznej atmosferze wykonaliśmy wspólnie wiele pięknych ozdób. Uczestnicy mieli okazję stworzyć choinki, różnego rodzaju bombki, gwiazdki, mikołajki i tradycyjne stroiki.

   Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas. Szczególne podziękowania ślemy do naszych sponsorów Państwa Dobrzyńskich i firmy Styromax, dzięki którym udało się zorganizować nasze warsztaty  oraz do wszystkich pracowników szkoły zaangażowanych w wydarzenie. Bardzo dziękujemy również za współpracę Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowej Górze, w szczególności Pani Małgorzacie Pawłowskiej, która co roku jest z nami.

Więcej…

Więcej…

Więcej…

Więcej…

Więcej…


SZLACHETNA PACZKA

   Już po raz kolejny społeczność Naszej Szkoły wzięła udział w ogólnopolskiej akcji "Szlachetna Paczka". W tym roku objęliśmy pomocą Rodzinę Pani Zosi, samotnej mamy, która wychowuje trójkę dzieci w wieku 3 - 7 lat.

   Zaangażowanie Rodziców, Dzieci i Pracowników szkoły przyniosło nieoczekiwane efekty - przygotowaliśmy 32 różnorodne paczki zawierające żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, sprzęty gospodarstwa domowego oraz prezent dla dzieci w postaci tabletu. Wartość tegorocznej paczki wyniosła około 3 000 zł. Paczki zostały przekazane rodzinie przez koordynatorów akcji i wolontariuszy z powiatu skierniewickiego 6 grudnia.

   Serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom - Rodzicom, Dzieciom i Pracownikom naszej szkoły oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania oraz transportu naszej Szlachetnej Paczki składają koordynatorzy akcji w szkole -  Ewa Pejska i Monika Zawadzka.

Więcej…


MIKOŁAJKOWO, MAGICZNE, SPORTOWO

   ach co to był za dzień‼

   Dębowa Góra z mocnym akcentem w TURNIEJU W DWA OGNIE Szkół Podstawowych‼
Do zaciętej rywalizacji stanęło 9 drużyn. Niestety nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego Naszej reprezentacji z poprzedniego roku.
Do wyjścia do strefy medalowej zabrakło tylko 1 zbicia… Ostatecznie zajmujemy V miejsce.

  Po sportowych emocjach, do Hali zawitały wróżki, śnieżynki, elfy na Mikołajkowy Bal Kostiumowy. W bajkowej krainie latały stoliki i inne rekwizyty, które wyczarował Iluzjonista Damian Spętany. Animacyjne tańce i hulańce niespodziewanie przerwała wizyta Świętego Mikołaja, który przygotował upominki dla każdego dziecka. Podczas balu wybrano Królową i Króla balu.

DZIĘKUJĘMY ZA ŚWIETNĄ ZABAWĘ!


Więcej…

Więcej…IV Halowe Mistrzostwa „Czwartków Lekkoatletycznych”

    W dniu 02.12.19 odbyły się IV Halowe Mistrzostwa „Czwartków Lekkoatletycznych” w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, w których wziął udział uczeń szkoły w Dębowej Górze Jakub Dudek.
Rywalizacja toczyła się na najwyższym ogólnopolskim poziomie, bowiem w zawodach startowali zwyciężcy poszczególnych kategorii z całej Polski.
Jakub Dudek świetnie spisał się na swoim koronnym dystansie 300 m zajmując chyba najgorsze dla sportowca miejsce… IV. Do brązowego medalu zabrakło tylko 0,7 s.


Klasyfikacja końcowa 300 m chłopców


Rocznik 2008 (miejsce, nazwisko, imię, miasto, czas)
I miejsce Pochwała Tomasz Łobez 45,97
II miejsce Pyczkowski Kacper Pisz 46,55
III miejsce Roszak Borys Wolin 47,11
IV miejsce Dudek Jakub Dębowa Góra 47,83
Kawałkowski Marcel Bydgoszcz 48,06
Cebrat Marcel Złotów 48,96
Ziółek Antonii Milanówek 49,13
Gołoś Dawid Chełm 49,5
Sobolewski Igor Zelów 51,03
Stachowski Jonatan Nakło N/Not 52,44
Tokarczyk Wojciech Zelów 53,27
Dobber Tymoteusz Złotów 53,87
Czeczko Bartosz Złotów 54,33
Sowiak Tomasz Zelów 54,46


OGROMNE BRAWA!


Okazja do rewanżu już na wiosnę, kiedy to odbędą się Ogólnopolskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych.

TRZYMAMY KCIUKI!


WYCIECZKA DO WARSZAWY

   2 grudnia 2019 r. uczniowie klasy drugiej, trzeciej, piątej i siódmej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze byli na wycieczce w Warszawie. Pierwszym punktem programu był Stadion Narodowy. Niesamowite wrażenie, szczególnie na chłopcach, zrobił pobyt w szatni naszej reprezentacji, w której spędzają czas znane im z ekranu gwiazdy piłki nożnej. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Telewizji Polskiej. Zobaczyliśmy na własne oczy ,,surowe” studio programu ,, Jaka to melodia?”, eleganckie studio programu „Pytanie na śniadanie” oraz pomieszczenie reżyserskie. Odwiedziliśmy Muzeum Telewizji..
Ostatnim punktem był Ogród Świateł w Wilanowie. Wszyscy byli zachwyceni pobytem w tym magicznym miejscu. Pełni wrażeń, wróciliśmy szczęśliwie do domu.

Więcej…


ANDRZEJKI

    Świetna zabawa i moc atrakcji  w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze. 29 listopada hucznie obchodziliśmy Andrzejki. Uczniowie klas 0-3, bawili się po południu. Uczennice klasy 3,przebrane za cyganki lub wróżki, próbowały wywróżyć przyszłość młodszym koleżankom i kolegom. W atmosferze nastrojowych lampionów i dobrej zabawy, uczniowie poznali tradycje i zwyczaje związane z dniem św. Andrzeja. Natomiast wieczorem, parkiet szkolnej świetlicy,  za sprawą fantastycznego  DJ-a,  zawirował w rytmie najróżniejszych utworów tanecznych. Uczniowie klas starszych prezentowali swoje zdolności  i umiejętności  w zakresie tańca indywidualnego, grupowego i w parach. Dyskoteka połączona była ze slalomem przez tunel wróżb i obfitowała w różnorakie konkursy. Uczestnicy zabawy pokazali też, że mają wielkie i wrażliwe serca. Nikola i Kasia upiekły ciasteczka z wróżbą, a ci, którzy je nabywali, dawali symboliczną złotówkę na wsparcie schroniska dla zwierząt.  Nad organizacją całego przedsięwzięcia czuwał Samorząd Szkolny.DZIEŃ MISIA

   Kolejny wyjątkowy dzień w Szkole podstawowej w Dębowej Górze. 25. listopada najmłodsi uczniowie mieli okazję do fantastycznej zabawy pod znakiem "Pluszowego Misia", zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski i Gminną Bibliotekę Publiczną. Wśród atrakcji tego dnia były quizy tematyczne, zabawy ruchowe, puzzle i misiowe kolorowanki. Nie zabrakło też piosenek o pluszowym misiu i jego historii. Uczniom podczas lekcji towarzyszyły ich ulubione Misiaki. Rada Rodziców uświetniła obchody tego dnia fundując wszystkim uczestnikom zabawy słodkie Misie Lubisie.

Więcej…


OBCHODZIMY

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej…

Więcej…


    W dniu 11.11.2019 r. delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości uczestnicząc we mszy świętej w kościele garnizonowym w Skierniewicach i złożeniu kwiatów pod pomnikiem Niepodległośi.

   Liczna reprezentacja licząca 40 uczniów, wspierana przez swoich rodziców i nauczycieli startowała w XXVII Skierniewickm Biegu Niepodległości. 

  Na uwagę zasługuje zdobycie III miejsca przez ucznia klasy V Jakuba Dudka oraz IV miejsca również przez ucznia klasy V Macieja Dudka. Tak wysokie miejsca cieszą, tym bardziej iż chłopcy startowali w kategorii wiekowej z  o rok starszymi uczestnikami.

   W przerwie między startami uczniowie wraz ze swoimi rodzicami brali udział w zorganizowanych grach i zabawach, świetnie się przy tym bawiąc, a jednocześnie przygotowując do swoich konkurencji biegowych.

   Dziękujemy uczniom i rodzicom za  możliwość wspólnego przeżywania radosnych chwil związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Więcej…

XXVII SKIERNIEWICKI
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Więcej…   


"SZKOŁA DO HYMNU"

Więcej…


                                    DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Więcej…PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW


        W dniu 30 paździenika 2019r. w Szkole Podstawowej w Dębowej Górze 12 uczniów złożyło ślubowanie i zostało pasowanych przez dyrektora szkoły Pawła Koźbiała na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Najmłodsi uczniowie zdali egzamin prezentując swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

       Z rąk Wójta Gminy Skierniewice Czesława Pytlewskiego, rodziców oraz starszych koleżanek i kolegów otrzymali upominki. Po uroczystości czekał na wszystkich słodki poczęstunek. Na zakończenie pamiętnego dnia, zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, przed budynkiem placówki posadzono symboliczne drzewko.

Więcej…


BohaterON

Nasza szkoła bierze udział w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej – BohaterON.

Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Naszym zadaniem jest samodzielne wykonanie kartek z życzeniami, bądź napisanie listu do żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Treścią pocztówek lub listów są podziękowania za wielkie poświęcenie, życzenia zdrowia,

a także patriotyczne rysunki. Kartki i listy zostaną przesłane do Fundacji, która zajmuje się ich dostarczaniem do WYBITNYCH ADRESATÓW.

Więcej…

         Więcej…  Więcej…

         Więcej…   Więcej…   Więcej… 


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Więcej…

Więcej…


Z optymizmem patrzymy w przyszłość !

            Zakończył się cykl jesiennych zawodów pt. „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE”. Wyniki osiągnięte przez naszych uczniów pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Naszą szkołę stanowiła reprezentacja 30 uczniów, którzy z tygodnia na tydzień poprawiali swoje rekordy życiowe w poszczególnych konkurencjach świetnie się przy tym bawiąc oraz miło i przyjemnie spędzając wolny czas po zajęciach lekcyjnych. Oto najlepsze wyniki:

 

13.09.19

60M

II MIEJSCE DUDEK MACIEJ 9,43 s.

III MIEJSCE DUDEK JAKUB 9,56 s.

 

20.09.19 r.

60M

III MIEJSCE DUDEK JAKUB SP DĘBOWA 9,03 s.

600 M

I MIEJSCE FRĄCZAK OLIWIA 2,29,03 s.

1000M

II MIEJSCE ZABOST WITOLD SP DĘBOWA 4,23.58 s.

SKOK W DAL

II MIEJSCE DUDEK JAKUB SP DĘBOWA 4,06 m

 

27.09.19 r.

300M

I MIEJSCE DUDEK JAKUB SP DĘBOWA 51,56 s.

1000M

II MIEJSCE ZABOST WITOLD SP DĘBOWA 4,09.22 s.

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

III MIEJSCE PINDOR ALAN 43 m.

 

04.10.19

300 M

I MIEJSCE DUDEK JAKUB 52,58 s.

60M

II MIEJSCE DUDEK MACIEJ 9,43 S.

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

II MIEJSCE PINDOR ALAN 45 m.

SKOK W DAL

III MIEJSCE BRONIAREK NATALIA 3,16 m.

1000 M

I MIEJSCE ZABOST WITOLD 4,09,01 s.

 

KLASYFIKACJA SZKÓŁ

1. SP 4 SKIERNIEWICE                                         15511 PKT.

2. SP 2 SKIERNIEWICE                                         12699 PKT.

3. SP 5 SKIERNIEWICE                                         10113 PKT.

4. SP 7 SKIERNIEWICE                                         6363 PKT.

5. SP 4 RAWA MAZOWIECKA                             3691 PKT.

6. SP DĘBOWA GÓRA                                           3409 PKT.

7. SP 9 SKIERNIEWICE                                         3257 PKT.

8. SP BOGUSZYCE                                                 3074 PKT.

9. NSP ŻRÓDŁA SKIERNIEW                               2261 PKT.

10. SP 1 SKIERNIEWICE                                       1033 PKT.

11. MLUKS RAWA RAWA MAZOWIECKA       679 PKT.

12. SP KLASYK                                                       367 PKT.

            Nie możemy się już doczekać kolejnej edycji zawodów, która wystartuje na początku wiosny. Uczniowie teraz zamierzają ciężko przepracować okres zimowy na zajęciach w-f oraz zajęciach SKS, aby jeszcze bardziej „wyśrubować” swoje rekordy życiowe.

POWODZENIA !

P.S.


Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Więcej…

Więcej…


KONKURS PLASTYCZNY "SŁYSZĘ I MALUJĘ"

Więcej…

  

UDANY DEBIUT

DĘBOWEJ GÓRY
NA „CZWARTKACH LA.”

Więcej…

            W dniu 13.09.19 r. na stadionie miejskim przy ul. Tetmajera 7 wystartowała kolejna edycja zawodów lekkoatletycznych pt. „Czwartki Lekkoatletyczne”, w której udział wzięła Nasza reprezentacja w liczbie 21 osób.

            Każdy zawodnik może startować dwóch konkurencjach, jednej technicznej do wyboru z: rzut piłeczką palantową, skok w dal oraz jednej biegowej do wyboru z: 60M, 300M, 600M (dziewczynki), 1000M (chłopcy).

            Zawody rozgrywane będą kolejno: 13.09.19 r, 20.09.19 r, 27.09.19 r, 04.10.19 r.

            Wszyscy uczniowie spisali się znakomicie, każdy na miarę swoich możliwości starał się osiągnąć jak najlepszy wynik. Na uwagę zasługuję fakt, iż dwóch braci Jakub Dudek i Maciej Dudek w biegu na 60M zajęli odpowiednio miejsca:

            Maciej Dudek III miejsce z czasem 9,43 s.

           Jakub Dudek II miejsce z czasem 9,00 s.

            Ogromne gratulację dla wszystkich uczniów, już za tydzień kolejne zawody.

POWODZENIA !!!


Dyrektor Szkoły informuje, że wzorem lat ubiegłych uczniowie będą mogli korzystać z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej  w kwocie 3,50 zł za obiad od dnia 09.09.2019 r. (poniedziałek).

Więcej…

Posiłki będą wydawane w godzinach:

KL. "0" - 11:00

KL. I-V - 11:30

KL.VI-VIII - 12:30

                                                                                                                   Serdecznie zapraszamy!ŚWIETLICA SZKOLNA

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK W GODZ. 7:00-16:30

CZWARTEK W GODZ. 7:00-17:00

Więcej…

SERDECZNIE ZAPRASZA !


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


Więcej…
.

ROK SZKOLNY 2018/2019
 

Więcej…ROK SZKOLNY 2017/2018
 

Więcej…

ROK SZKOLNY 2016/2017
 

Więcej…

ROK SZKOLNY 2015/2016

      Więcej…

ROK SZKOLNY 2014/2015

     Więcej…

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

     Więcej…


 ROK SZKOLNY 2012/2013

     Więcej…